Tắc kè hoa

Bạn đọc thân mến, ở đây bạn sẽ tìm thấy các tập tin để bạn tham khảo để tải về bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Bạn được phép sử dụng chúng cho mục đích sử dụng của riêng bạn và phân phối, in và chuyển tiếp theo điều kiện, rằng bạn không thay đổi nội dung cũng như bố cục và bạn luôn luôn đề cập đến nguồn. Chúng tôi ở đây để con người và tắc kè hoa biến hành tinh này thành một nơi tốt hơn để sống.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong phiên bản tiếng Anh của trang web này. Bấm vào đây.

Nhấp vào đây để xem hướng dẫn về cách thiết lập Google Chrome để hiển thị web bằng ngôn ngữ quốc gia của bạn.


Tải xuống


Chamaeleo calyptratus


Furcifer pardalis


Trioceros jacksonii


My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO