Chameleoni v zajetí


Snůška a inkubace chameleoních vajec

Snesla Vaše samice vejce? Jak na snůšku? Jak nachystat vejce k inkubaci? Podívejte, jak na to… 


Chov chameleonů venku

Venkovní ubikace pro chameleony v rámci filozofie Naturalistické chameleonokultury. Nechte se inspirovat... 


Chameleoni a pyl


Terárium pro chameleony

Naturalistická chameleonokultura

Chameleoni jsou výjimeční tvorové, i na "záchod" chodí po svém


Násilné krmení a násilná hydratace u chameleonů

Někdy musíme chameleona násilím hydratovat nebo nakrmit, abychom zachránili jeho zdraví nebo život. Přiložené video opakovaně ukazuje, jak to udělat jemně, rychle, profesionálně a šetrně. Je to způsob, který lze provést pouze dvěma rukama a je na něj potřeba jen jeden člověk... 

Výživný stav chameleonů = vychrtlý, atletický, dobře živený, obézní


Zdraví chameleoních očí

Oční problémy jsou u chameleonů chovaných v zajetí velmi časté. Když se objeví, je nutno je léčit, ale lépe je jim předcházet... 


Jakou barvu použít na stěny terária


Snalt

Zvláštní krystalky soli, které se objevují u chameleoních nozder jsou označovány jako SNALT a jsou zcela přirozené...


Jak manipulovat s chameleonem v případě nutnosti


Šetrná inspekce hemipenisů u chameleonů 


Odstranění hemipeniálních zátek u chameleonů


Kladiště, snůška a inkubace vajec chameleonů


Terárium pro chameleony

Jak má vypadat terárium pro chameleona a proč? Jaké funkce má plnit a jakými prostředky toho dosahujeme? 
Nechejte se inspirovat...

My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO