Články

Uráty chameleonů (kompaktni pevná moč) jsou jedním z nejlepších ukazatelů úrovně hydratace chameleonů.

Jsem velmi rád, že za dobu, kdy pracuji s mnoha skupinami, zaměřenými na začátečníky, se některá pravidla zdají být vytesána jako do kamene a prezentována jako axiom.

V současné době se množí dotazy tohoto typu. Pochopme prosím, že na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Pro správné zodpovězení tohoto dotazu je nutné vzít v úvahu minimálně tyto tři aspekty:

Aneb "Jak zmrzačit chameleona, aby byl chromý až do konce svých dnů."

Chameleoni jsou fantastičtí tvorové, kteří nám mohou vyprávět zajímavé příběhy a objasnit mnoho záležitostí, které jinak zůstávají před námi skryty. Stačí jen je respektovat a pozorně sledovat. Žijeme v těžkých časech, kdy nás pandemie virové choroby Covid-19 nutí čelit dříve nepoznaným výzvám. Jednou z nich je pro lidi, jakožto společenské a...

Lidé a chameleoni mají mnoho společného. Zvláště ti z nás, kteří je mají rádi a chovají je nebo je studují. Pravděpodobně nejevidentnějším společným znakem je, že jsme denní tvorové. To znamená, že naše aktivita je spojená s denním světlem. My lidé, když spíme, jsme neaktivní. Tato část našeho života jako by ani neexistovala, snad jen v našich...

Kolem chameleonů vzniklo takové množství mýtů, že snad žádné jiné zvíře na světě jim v tomto ohledu nemůže konkurovat. Rozšíření jejich chovu v zajetí způsobilo, že nové mýty vznikají a "rostou jak houby po dešti".

My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO