Články

Vzhled samiček jako samců a samců jako samiček (transsexuální jedinci) je fenomén zřídkavý a těžko pochopitelný, ale v dnešní době častější než si myslíme, rozšířený hlavně u druhů chovaných v zajetí.

MÝTUS: Kdysi dávno kdosi prohlásil, že dobře hydratovaný chameleon má urát (močovinová část výměšku) zcela bílý. Kdykoliv se objeví u sebemenší části urátu oranžová barva, je to známka dehydratace a chameleona musíte vykoupat ve vodě. A našlo se hejno papoušků, které se rozletělo všemi směry, aby šířilo tuto zvěst...