Chameleoni v noci

29.01.2021

Lidé a chameleoni mají mnoho společného. Zvláště ti z nás, kteří je mají rádi a chovají je nebo je studují. Pravděpodobně nejevidentnějším společným znakem je, že jsme denní tvorové. To znamená, že naše aktivita je spojená s denním světlem. My lidé, když spíme, jsme neaktivní. Tato část našeho života jako by ani neexistovala, snad jen v našich snech. A nic neděláme, je to tak?

A v tom je ta potíž! Žijeme ve falešném přesvědčení, že je důležité zařídit vše pro chameleony pouze ve dne: prostor, rostliny, světla, rosení... A když se zeptáme sami sebe: co v noci? Odpověď zní: no nic. Nic přece nedělají, takže s nimi zacházíme často, jako by byli mrtví...

Ale to se mýlíme, protože se mýlíme i v případě naší (lidské) noci.

My v noci přece žijeme! Téměř polovina našeho života probíhá, když spíme. Totéž platí i pro chameleony. V noci nejsou mrtví! Jsou naživu!

A dělají spoustu velmi důležitých věcí!

Noční aktivity chameleona jsou:

  • Sezení
  • Trávení
  • Odpočinek a regenerace
  • Dýchání
  • Vnímání světla
  • Hydratace

1. Sezení

Ano, chameleoni v noci sedí, neleží uvolněně na posteli jako lidé. Nehýbají se, ale jejich "nehybnost" je zvláštní: pevně uchopí tenké větve a ve své pozici se udrží i ve větru. I sebesilnější poryvy větru toto "spojení" nenaruší. Je to možné díky jejich speciální mikroskopické struktuře svalů s převládajícími statickými vlákny. Jakkoli je tento mechanismus efektivní, potřebuje energii a ta musí být dodána.

2. Trávení

Přes některá matoucí doporučení (například Chameleon Forums) krmit chameleony pouze v dopoledních hodinách, jemenští chameleoni (a téměř všechny ostatní druhy) jedí celý den, většinu jídla odpoledne. Takže v noci teplota klesá a metabolické procesy se zpomalují, musí pokračovat ve trávení pomalejší rychlostí. Nikdy se však nevyprazdňují v noci, ale často ráno.

3. Odpočinek a regenerace 

Při nižších nočních teplotách chameleoni zpomalují metabolické procesy, odpočívají
a zotavují se pro následující den, aby mohli být znovu aktivní

4. Dýchání

Chameleoni nejsou v noci mrtví, takže dýchají. Dýchají s nižší intenzitou než ve dne, ale výměna vzduchu je i přesto intenzivní. Protože sedí na živých rostlinách, které v noci produkují CO2, dostávají tak vlastně lehkou anestézii, která jim pomáhá hluboce spát.

5. Vnímání světla

Oči jsou v noci pevně zavřené ve víčkovém komplexu a otočené dokonce zornicí dolů, aby byly zakryty kostní destičkou, ale jejich trvale "otevřené" třetí (parietální) oko snímá intenzitu světla nižší než je intenzita měsíčního světla a v interakci s epifýzou ležící poblíž neurohormonálně regulují spánek.

Jejich kůže je také smyslovým orgánem schopným snímat intenzitu světla a podle toho dokonce měnit barvu. Když je měsíční světlo slabé, plně se uvolní a velmi slabě zabarví. Zatímco při intenzivním měsíčním světle intenzivní ztmavnou a je mnohem obtížnější je najít. Můžete dokonce najít chameleona s jednou stranou těla tmavou (vystavenou měsíci) a druhou světlou, která je ve stínu.

6. Hydratace

Další pozoruhodnou funkcí, je využití skutečnosti, že žijí v oblastech, kde je v noci velmi často vysoká vlhkost a mlha, takže se hydratují vdechováním mlhy. Jedná se o velmi speciální strategii přežití, protože mají zřídka příležitost pít ve dne, kromě vzácných dešťových přeháněk a ranní osy, která však rychle mizí s prvními slunečními paprsky.

Jaké jsou důsledky těchto skutečností pro chov v zajetí?

Mějte na paměti přírodní chameleonokulturu!

1. Mějte na paměti, že noční doba je stejně důležitá pro život chameleona jako denní.

2. Zajistěte správnou velikost (tenkých) větví, které mohou plně a bezpečně uchopit.

3. Krmte je pouze během dne a nechejte je trávit v noci.

4. Zajistěte jim nízké teploty, aby byl jejich spánek hluboký a regenerující (různé druhy mají rozdílné požadavky).

5. Zajistěte jim dobré proudění vzduchu.

6. Zajistěte jim bezpečné a nerušené prostředí pro spánek, nezkracujte jim noc svícením v místnosti. Na noc odstraňte krmný hmyz, aby nerušil nebo dokonce nezranil spícího bezmocného chameleona.

7. Poskytněte jim živé rostliny, které v noci přidají do ovzduší CO2 a zvýší vlhkost.

8. Vypněte všechna světla a nepoužívejte žádný infračervený zdroj tepla v teráriu nebo v okolí, abyste nenarušovali spánek chameleonů.

9. Poskytněte chameleonům na noc mlhu: automaticky zvýší vlhkost a hydratuje je vdechováním mlhy.

Mějte na paměti: CHAMELEONI JSOU V NOCI ŽIVÍ!

Nejsou mrtví!

Pečujte o jejich kvalitní a bezpeční spánek!

Úžasný obrázek s laskavým svolením Anastasiia Shiriaeva
https://www.facebook.com/anastasiia.shiriaeva.716

Překlad: Petr Krejča

Author: Petr Nečas
My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO