Chameleoni žijí dlouho (když jim to umožníme)

29.01.2021

Kolem chameleonů vzniklo takové množství mýtů, že snad žádné jiné zvíře na světě jim v tomto ohledu nemůže konkurovat. Rozšíření jejich chovu v zajetí způsobilo, že nové mýty vznikají a "rostou jak houby po dešti".

Jedním z těchto mýtů je, že chameleoni mají extrémně krátký život.

Mnoho chovatelů a dokonce i specializovaných skupin pro chov chameleonů uvádějí v návodech na chov chameleonů velmi krátkou průměrnou délku života, obvykle na základě vlastní zkušenosti. Ale krátký život chameleonů v zajetí neodpovídá délce života, kterou by mohli snadno dosáhnout. Zkrácení délky života je způsobeno nesprávnou péčí, kterou tito chovatelé stále praktikují a mnozí z nich dokonce i doporučují.

Hlavními příčinami zkrácení života chameleona jsou:

  • příliš vysoká teplota,
  • potrava s vysokým obsahem fosforu (kobylky, mouční červi),
  • potrava s vysokým obsahem kyseliny močové (švábi),
  • nedostatečný podíl suplementů potravy, odmítání podávání pylu, který je jednou
    z přirozených doplňků stravy,
  • převracení přirozeného hydratačního cyklu skládajícího se z přírodní vlhké a studené noci a teplého a suchého dne na horký a vlhký den a teplou a suchou noc,
  • absence simulace přírodní noční mlhy,
  • používání nebezpečných umělých rostlin namísto živých.

Toto jsou hlavní příčiny významného zkrácení délky života chameleonů chovaných
v zajetí.

V přírodě chameleoni obvykle prožijí rychlý a krátký život, protože umírají díky drsnému počasí, predátorům, parazitům nebo nemocím. Nic takového v zajetí nemusí nastat, protože většinu těchto faktorů dokážeme eliminovat.

Chameleon jemenský namísto průměrného věku 3 až 5 let (a když dosáhne 7 let, tak je to pro nás naprostá senzace) se může dožít až 14 nebo dokonce 16 let. Já sám jsem choval několik těchto chameleonů starších 12 let a nedávno Kishan Patel z Anglie ohlásil věk 14 let. Horské druhy nemusí umírat ve dvou či třech letech, ale mohou se snadno dožít 10 let, jako je to v případě druhu Kynyongia multituberculata chovaného Mario Jungmannem v Belgii. Očekávaná délka života obrovského Chameleona Parsonova je až 20 let, tímto gratuluji Kentu Manchenovi, který chová úžasného patnáctiletého samce!

Nedělejme žádné kompromisy ani nesmyslně neexperimentujme! Jediný etickým způsobem chovu chameleona v zajetí je naslouchání vědě i Matce přírodě a akceptování filozofie přirozeného naturalistického chovu.

Author: Petr Nečas
My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO