Mýty a fakta o bílém urátu

05.12.2020

MÝTUS: Kdysi dávno kdosi prohlásil, že dobře hydratovaný chameleon má urát (močovinová část výměšku) zcela bílý. Kdykoliv se objeví u sebemenší části urátu oranžová barva, je to známka dehydratace a chameleona musíte vykoupat ve vodě. A našlo se hejno papoušků, které se rozletělo všemi směry, aby šířilo tuto zvěst...

Je to NESMYSL!

SKUTEČNOST: U zdravých a dobře hydratovaných chameleonů tvoří množství viditelného oranžového krystalického urátu 15 až 50%! Teprve větší podíl oranžové části je známkou dehydratace.

Naopak méně než 15% oranžové složky a dokonce i zcela bílé uráty jsou známkou nadměrné hydratace!

V organismu je příliš mnoho vody stejně nebezpečné jako málo vody. Osmotický tlak trhá buňky a praskliny se objevují po celém organismu a způsobují poškození a otevírají brány infekcím, abscesům a následně i smrti. Příliš mnoho vody (bílé močoviny) také může snížit nebo i pozastavit funkci ledvin. Takovéto násilné ovlivnění funkce jakéhokoliv vnitřního orgánu může vést k jeho nevratnému selhání.

K hyperhydrataci chameleonů může dojít v zajetí prostřednictvím násilných způsobů hydratace. Když poskytnete chameleonovi vodu (například z kapátka) přímo do úst, bude reflexně polykat bez ohledu na to, zda chce/potřebuje pít či nikoliv.

Může k tomu dojít rovněž při rosení, ale mnohem pravděpodobněji při intenzivním "sprchování", kdy dojde k pokrytí nosních dírek chameleona vodou a on pak nemá jinou možnost, než vodu reflexivně polknout... Někteří samozvaní "odborníci" nazývají tento nepřirozený a silně škodlivý způsob hydratace "stealth-drinking - opatrné pití" a bez zábran ho doporučují a ukazují i na svých videích.

Někteří lidé mohou namítat:

Voda přece není jedovatá, že?

Tvoří až 72% našeho těla ...

Dobrá, ale zkuste vypít 20 litrů vody a budete mít vážné problémy nebo zkuste si nalít do očí čistou vodu na 20 minut.

Paracelsus, otec toxikologie, kdysi napsal: "Všechno je jed, ve všem je jed. Záleží pouze na dávce."

Na obrázku je chameleon Trioceros jacksonii xantholophus na konci období sucha, dokonale zdravý a přirozeně hydratovaný samčí exemplář.

Na dalším obrázku (se svolením Julie Mokry) je urát perfektně hydratovaného chameleona Furcifer pardalis chovaného v zajetí, ukazující správný podíl krystalických (oranžová část) a zubní pastu připomínajících (bílá část) částí urátu.

Author: Petr Nečas
My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO