Určení pohlaví a transsexuální jedinci u chameleonů

05.12.2020

Vzhled samiček jako samců a samců jako samiček (transsexuální jedinci) je fenomén zřídkavý a těžko pochopitelný, ale v dnešní době častější než si myslíme, rozšířený hlavně u druhů chovaných v zajetí.

Nejdřív musíme pochopit, co je "pohlaví", protože má několik komponentů.

 1. Být samcem nebo samičkou závisí na genetice. U chameleona jemenského a celého rodu Furcifer je dokázáno, že pohlaví určují pohlavní chromozomy.
 2. Na základě genetiky, být samcem nebo samičkou závisí na přítomnosti/absenci tzv. primárních vnitřních pohlavních znaků, tj. pohlavních žláz (varlata u samců, vaječníky u samiček) spolu s přilehlou strukturou a kanálky, které mají základní funkci produkování pohlavních reprodukčních buněk, gametocytů (vajíčka u samiček a spermatocyty nebo spermatozoidy u samců) a k produkování specifických pohlavních hormonů (nebo lépe řečeno k produkci specifického poměru hormonů. Protože oba typy jsou potřebné pro obě pohlaví, jen v jiném vzájemném poměru a objemu). Mluvíme zde hlavně o progesteronu u samiček a testosteronu u samců. Jde o to, že všechny tyto orgány se vyvíjí ze stejného základu a jsou analogické. Takže v rané fázi vývoje není jasné, zda se ze skupiny buněk vyvinou varlata nebo vaječníky, to se stanoví během embryonálního vývoje později.
 3. Být samcem nebo samičkou závisí také na primárních vnějších pohlavních znacích, kopulačních orgánech: hemipenis (2 u šupinatých) u samců a analogicky hemiclitoris (taky 2) u samiček.
 4. Být samcem nebo samičkou závisí také na tom, jak jiné pohlaví vypadá nebo jak se jeví, to znamená, jak je jejich fyzický zjev vnímán smyslovými orgány stejného a opačného pohlaví. U chameleonů je nejdůležitějším aspektem "vzhled", tj. velikost, tvar těla, ostruhy, vzor, zbarvení, rohy, přilby, kožní deriváty, hřeben atd., protože hlavním a převládajícím smyslovým orgánem je oko a hlavním smyslem je zrak. U jiných zvířat jsou to také další aspekty specifické pro jiné pohlaví: pach detekován čichem; chuť, textura, zvuk. Na základe současného výzkumu hrají tyto dodatečné aspekty vedlejší až nepodstatnou roli, co se chameleonů týče.
 5. Být samcem nebo samičkou závisí i na tom, jak se konkrétně chovají jedinci druhého pohlaví: jak se pohybují, jak komunikují, jak jsou agresivní nebo submisivní v určitých situacích, jak tvoří pár, jak se páří atd.

Teď musíme pochopit, jak se určuje pohlaví. Pro jeho stanovení existují v podstatě 3 skupiny procesů.

 1. Genetické určení. To nastane v momentě, kdy spermatocyt vstoupí do vajíčka (vaječné buňky) a oplodní jej způsobem splynutí obsahu jeho hlavičky s genetickým materiálem jádra vajíčka. Od tohoto okamžiku je stanoveno fyzické pohlaví organizmu a nelze jej během dalšího ontogenetického vývoje změnit.
 2. Určení podle prostředí. Kromě geneticky určeného pohlaví jsou všechny ostatní aspekty ovlivňovány faktory prostředí a hormony a jejich vývoj na nich do jisté míry závisí. Zdá se, že nejdůležitějším faktorem prostředí je teplota: jak v absolutních hodnotách (konkrétní teplota nebo teplotní rozpětí), tak v relativních hodnotách (diapauza, teploty denních, ročních, sezónních výkyvů, maxima a minima, průběh atd). Takže při některých teplotách (zpravidla nižších) mají zvířata tendenci vypadat spíš jak samice a při jiných (zpravidla vyšších) vypadají spíše jako samci. Dalšími faktory prostředí (ne moc prozkoumanými, takže spíš pro pochopení než další vysvětlení) jsou vlhkost, tlak vzduchu, hladina kyslíku v ovzduší atd.
 3. Hormonální určení. Ve vztahu k faktorům prostředí nebo bez nich, mají produkované hormony, zejména ty v pohlavních žlázách, velký vliv na vývoj vzhledu a chování.

Ještě nám zbývá pochopit, proč se objevují samice vypadající jako samci a samci vypadající jako samice. Existují 3 jednoduché, ale komplexní mechanismy.

 1. Inkubační teplota. Bez ohledu na to, při jaké teplotě inkubujeme vajíčka, bude rozdělení mezi pohlavími zhruba 50:50. ALE v závislosti na inkubační teplotě, můžeme vyprodukovat více zvířat vypadajících jako samci nebo samice. To znamená, že ve vzorku, kde se objevuje více samičích charakteristik, budou některé ze samic ve skutečnosti samci a obráceně. Čím víc se teplotou blížíme na extrémně nízkou nebo nebo extrémně vysokou úroveň, ale stále životaschopnou inkubační teplotu, tím víc bude tento fenomén vyjádřen. Objeví se samci, kteří se chovají jako samice a samice chovající se jako samci. Chovatelé někdy záměrně, aby vydělali víc peněz, produkují víc "samců" nebo "samic", podle toho, co prodávají za lepší cenu. Výsledkem takového pochybně etického chování je, že produkují "transsexuální" jedince bez reprodukční hodnoty. Často, když inkubujeme vajíčka při vysokých teplotách, je výsledek stejný. Ten samý problém mají divoké populace chameleonů jemenských na Floridě - nepřirozeně nízké nebo vysoké inkubační teploty vedou k transsexuálním jedincům.
 2. Hormony. Pokud dojde k hormonální nerovnováze, způsobené např. chirurgickým odstraněním vejcovodů a vaječníku, původní samička rozvíjí samčí vlastnosti jako je vysoká přilba nebo dokonce plně samčí vzhled.
 3. Nemoci, chyby, podvýživa, odchylky. Kvůli nemoci (např. nádory pohlavních žláz), zánětlivým procesům, špatnému chovu, náhodné chybě, odchylce, v dnešní době posílené rozsáhlým příbuzenským křížením, mohou být dopady stejné, jak bylo popsáno výše.

Určete pohlaví jedinců na dvou přiložených obrázcích...

Author: Petr Nečas
My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO