Zázrak jménem Amphigonia Retarda

05.12.2020

Co znamená termín Amphigonia Retardata?

Je to schopnost samic uchovat životaschopné sperma pro pozdější oplodnění.

Jak dlouho mohou samice sperma uchovat?

Z jednoho páření jsou schopny naklást až 4 snůšky. Obvykle jsou všechna vejce druhé snůšky oplodněná, míra úspěšnosti oplodnění pak klesá až s následujícími snůškami.

Pokud jinému samci umožníte páření se samicí, která se již pářila a nakladla vejce, nebudete mít ponětí, kdo je otcem dalšího potomstva. Jediná cesta pro získání jistoty je pářit samici pouze s jedním samcem. Pokud je neplodný, teprve pak ho můžete nahradit jiným samcem.

Jak to funguje?

Pro chovatele chameleonů je otázka určení skutečného otce potomků velmi důležitá pro jejich chovné projekty. Komplikací je, že samice mohou uchovat spermie z předchozích páření, takže pokud páříte samici s několika různými samci, od tohoto okamžiku si nemůžete být nikdy jisti, kdo je otcem mláďat.

Samice chameleona pardálího stejně jako jemenského dokáže uchovat sperma déle než rok! Ukládají ho ve speciálních váčcích ve vejcovodech, kterým se latinsky říká "receptaculum seminis", a ve kterých jsou zajišťovány příznivé podmínky pro udržení spermatozoidů naživu po dobu mnoha měsíců. Pravděpodobnost, že si samice nějaké sperma po páření uloží je téměř stoprocentní!

Jestliže jsou vejce částečně oplodněná, vyčkejte do další snůšky, dokud nebudou všechna vykladená vejce neoplodněná. Nikdy nebudete na 100% vědět, že jsou všechna mláďata potomky druhého samce, ale pravděpodobnost se podstatně zvýší po nakladení neoplodněné snůšky a po uplynutí více než roku od posledního páření.

U chovatelských projektů chameleonů pardálích, kde se používají samice chycené ve volné přírodě, je pravděpodobnost gravidity těchto samic velmi vysoká. Proto také zkušení chovatelé obvykle počkají s pářením těchto samic, dokud nenakladou vejce. Tito její potomci patří s určitostí k formě její původní lokality. Obvykle nemáte šanci uhodnout, z jaké lokality samice pochází, protože jsou samice těžko identifikovatelné, ale na základě jejich samčích potomků v dospělosti je identifikace obvykle možná. Takto si lze potvrdit údaje od vývozce, které bývají často nespolehlivé nebo dokonce pomíchané, ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

Author: Petr Nečas
My projects:   ARCHAIUS   │   CHAMELEONS.INFO